Installatie Openfietsmap Duitsland


Windows

 1. Download de OFM_DE(dd-mm-yyyy_pc).zip en pak deze file uit, plaats de map Openfietsmap(Germany) op een willekeurige plek op de pc, bv C:\Garmin\Maps\OpenFietsMap(Germany). De bestanden van een vorige installatie mogen worden verwijderd of overschreven

 2. Zoek het bestand install.exe en voer deze uit om de kaart in Mapsource/Basecamp te installeren. NB Mapsource of Basecamp mag niet geopend zijn!Mac OSX / Windows(gmap formaat)

 1. Download de OFM_DE(dd-mm-yyyy_gmap).zip en pak deze file uit. Dubbelklik op de map OpenFietsMap(Germany).gmap om Garmins Mapmanager uit te voeren of start Garmin Mapmanager handmatig en open de OpenFietsMap(Germany).gmap om deze te installeren.

 2. Ook geschikt voor Windows gebruikers: pak de zip file uit en verplaatst de OpenFietsMap(Germany).gmap naar de default Garmin directory. Deze default directory hangt af van de Windows versie, meestal is dit C:\ProgramData\GARMIN\Maps of C:\Users\{user}\AppData\Roaming\GARMIN\Maps (verborgen systeem map). Op oudere pc's is dit c:\documents and settings\all users\application data\garmin\maps (Win XP). Aangeraden wordt Javawa's GMTK tool om de gmap te installeren.


GPS

 1. Pak de OFM_DE(gmapsupp_xx-xx-201x).zip uit en kopieer het bestand gmapsupp.img naar een Garmin mapje op de micro SD kaart, bv G:\Garmin\gmapsupp.img
  Gebruik bij voorkeur een micro SD kaart ipv het interne geheugen om evt. problemen te voorkomen!

 2. Op de meeste modernere GPS toestellen kan men de gmapsupp.img hernoemen, bv xxxx.img. Zodoende kan men meerdere kaarten op het toestel zetten.

 3. Zet nooit een andere OFM Benelux versie met de gezamelijke combinatie DE+Benelux op dezelfde SD kaart.
  Ook meerdere versies van OFM DE op dezelfde SD kaart of interne geheugen zal ook leiden tot conflicten tussen de verschillende versies.


Instellingen van de kaart

Routering Mapsource:

 • Voertuig=Fiets, kortere afstand of snellere tijd (voorkeur voor fietsroutes).

 • Tolwegen vermijden: routeert voornamelijk via fietsroutes. Ook de wegselectieschuif helemaal naar rechts (snelwegen) zet de voorkeur voor fietsroutes.

 • Onverhard vermijden: routeert niet over tracks, trappen en (voet)paden, maar vermijdt geen 'schelpenfietspaden'. Kasseiwegen worden wel vermeden.

 • Voertuig=Auto/motorfiets om alle onverharde wegen en onverharde (fiets)paden te vermijden (racefiets, velomobiel). Ongeschikt voor autonavigatie.

 • Voertuig=voetganger: negeert eenrichtingsverkeer. Rotering loopt vast op kaartgrenzen (workaround: gebruik tolwegen vermijden met voldoende via-punten)

Routering Basecamp:

 • Actviteitenprofiel op Auto of Fietsen; Let op: in de setting fietsen kan de tolweg vermijden optie (voorkeur voor fietsroutes) niet geselecteerd worden!

 • Te vermijden wegen: niets aanvinken, evt onverhard

 • Te vermijden kenmerken: tolwegen (kiest fietsroutes)

 • Berekening: kortere afstand of snellere tijd (voorkeur voor fietspaden/fietsroutes)

 • Voertuig=voetganger: negeert eenrichtingsverkeer.

Routering GPS:

 • Zorg ervoor dat evt andere routerende kaarten (m.u.v. de basiskaart) op de GPS zijn UITGESCHAKELD

 • Voertuig=fiets, kortere afstand. Snelste tijd kiest vnl. fietsroutes, de berekening duurt echter langer en loopt vaker vast.

 • Voertuig=auto/motorfiets: routeert over langere afstanden, maar alleen over verharde wegen (tbv racefiets).

 • Ongeschikt voor autonavigatie

 • Snelwegen NIET op vermijden zetten, want fietsroutes en fietspaden zijn de 'snelwegen'.

 • Voetganger werkt soms sneller en verder (>100km) en negeert eenrichtingsverkeer (beter in steden)

 • Tolwegen en onverhard zie boven

Zoekfunctie

 • Zoeken naar Adressen nog in experimenteel stadium.

 • Het invullen van een (willekeurig) huisnummer is vereist op sommige toestellen.

 • Fietsknooppunten: Plaatsen/Steden of Overig>Communicatie

 • Fietsenmakers: Autodiensten->Autoreparatie

 • Hellingen: Overig (reparatiedienst)

Zie verder Tips & Tricks voor meer info