Home Map Index Search News Archives Links About LF
[Top bar]
[Bottom bar]
Bu makalenin farklı dillerde bulunduğu adresler: English  Castellano  Deutsch  Francais  Nederlands  Russian  Turkce  Arabic  

convert to palmConvert to GutenPalm
or to PalmDoc

HackLinux
tarafından HackLinux

Yazar hakkında:

Windows kullanalı uzun zaman oldu ve bu iyi hissettiriyor...


İçerik:

Kolay Fax Sunucusu!

Çeviri : Gülşah Cebiroğlu

www.hylafax.org

Özet:

Bu yazı bir Linux makinanın fax sunucusu olarak nasıl yapılandırıldığını açıklamakta ! 

Giriş

Burada bir fax sunucu için bir yapılandırma var.Kullanılan:Hylafax 4.0pl2.rjc11 ve bir Mandrake 7.1 dağıtımı

Sunucu tarafında, Hylafax 3 daemon'dan oluşmakta :

İstemci tarafında,biri şu programları buldu (bazıları sunucuda da çalışabiliyor) :

Relevant yapılandırma dosyaları dizinde bulundu /var/spool/fax/etc/

 

Yükleme

Size aşağıdaki paketleri yüklemenizi öneririm (Mandrake 7.1 içermekte) :

Bu kaynaklar ayrıca ofis sitelerinde de bulunabilir.http://www.hylafax.org/links.html

Eğer Hylafax hatayla yüklenmediyse, biri gereken RPM paketini eklemeli:

rpm -ivh hylafax-common-4.0pl2.rjc11-3mdk
rpm -ivh hylafax-client-4.0pl2.rjc11-3mdk
rpm -ivh hylafax-server-4.0pl2.rjc11-3mdk

 

Hylafax ın yapılandırılması

Sunucuyu yapılandırmak için,şu komutu girin:

faxsetup -server (as root)

default değerler yaklaşık her sorulan soruyu kullanmakta iyidir, bir şey dışında:

Hylafax faxgetty daemonunu otomatik olarak devreye sokmaz.Bu elle yapılmak zorunda :

1 - /etc/inittab dosyayı seçin ve dosyanın sonuna şu satırları yerleştirin:

mo:2345:respawn:/usr/sbin/faxgetty -D ttyS0
komut kill -HUP 1 yeniden başlatmak yapmak için yararlı faxgetty

Veya

Eğer rc.localdosyasını kullanmak istiyorsanız:

2 -Şu satırlara /etc/rc.d/rc.local ekleyin:
/usr/sbin/faxgetty -D /dev/ttyS0

ve komutu girin:

faxgetty -D /dev/ttyS0

Not :faxaddmodem komutu daha sonra bir veya daha fazla modem eklemenize izin verecek.

Bu yöneldirimlerden sonra, /var/spool/fax/etc/config.ttyS0 (com1 için) dosyası faxgettyiçin yaratılmıştır.
Sizin modem yapılandırmanızı /dev/ttyS0
için içermektedir. /usr/share/fax/hfaxd.conf dosyasıhfaxd daemon configurasyonunu içermekte, ona dokunmadım!

 

Eğer problem artarsa

Modemi bulması için, probemodemkomutunu kullanın. Dahası, /var/spool/fax/config/ da tipik yapılandırmalarda mevcut

Benim Modemim bir 3Com US Robotics 56k, o yüzden /var/spool/fax/etc/ na kopyaladığım usr-2.0 dosyasını seçtim yeniden config.ttyS0 olarak adlandırarak ve şöyle uyarlayarak:

# Configuration for using the Class 2.0 command interface
# with a USR v.34 Courier or Sporster modem.
#
# CONFIG: CLASS2.0: USRobotics*-*
#
CountryCode:     33
AreaCode:      1
#FAXNumber:     your number ex (for france): 0134123412
LongDistancePrefix: 0
InternationalPrefix: 00
DiadStringRules:   etc/dialrules.europe (Important .europe !)
ServerTracing:    1
SessionTracing:   11
RecvFileMode:    0600
LogFileMode:     0600
DeviceMode:     0600
RingsBeforeAnswer:  1
SpeakerVolume:    off
GettyArgs:      "-h %l dx_%s"
#LocalIdentifier:  "Your Company"  (uncomment if wanted on the fax)
#TagLineFont:    etc/lutRS18.pcf (idem)
#TagLineFormat:   "De %%l|%c|Page %%p sur %%t" (idem)
#MaxRecvPages:    25
ModemType:      Class2.0  # use class 2.0 interface
ModemRate:      57600    # 38400 DCE-DTE communication rate
ModemFlowControl:  rtscts    # XON/XOFF flow control assumed
ModemDialCmd:   ATDT0%s # I added 0 because I go through a PABX !!
#ModemNoFlowCmd:   AT&H0&I0&R1 # setup modem for no flow control
ModemHardFlowCmd:  AT&H1&I0&R2 # setup modem for hardware flow control
#ModemSoftFlowCmd:  AT&H2&I2&R1 # setup modem for software flow control
#ModemSetupDTRCmd:  ATS13=1&D2  # setup so DTR drop resets modem
#ModemSetupDCDCmd:  AT&C1    # setup so DCD reflects carrier (or not)
ModemResultCodesCmd: ATQ0X4    # enable extended result codes
#ModemSetupAACmd:  AT+FAA=1
#ModemSetVolumeCmd: "ATM0 ATM1 ATM1 ATM1 ATM1"
Class2BUGCmd:    AT+FBU=0
Class2CQQueryCmd:  !(0),(0)  # override modem response
Class2NRCmd:     AT+FNR=1,1,1,0


Daha sonra şu satırlar /var/spool/fax/etc/host 'a eklenir:

 localhost
 192.168.1

192.168.1.0 dan gelen bütün makinalar fax kullanmaya izinlidir!

 

Hylafax e başlamak

Hylafax i çalıştırmak için startup ta, drakxservices komutunu kullanın (Mandrake ile) veya setup (Red Hat ile),
daha sonra şu komutu çalıştırın:
/etc/rc.d/init.d/hylafax start 
Eğer faxgetty listede yoksa (ps -e) şunu deneyin:
/usr/sbin/faxgetty -D /dev/ttyS0
 

Hylafax

Fax yollamak için :
sendfax -n -d number file1 file2 ..
Sonuçları kontrol etmek için:
faxstat -s (shows fax in the queue waiting to be sent)
faxstat -d (shows faxes sent)
faxstat -r (shows faxes received)
 

Queue'dan bir fax silmek için:

faxrm number_of_job
Spool silmek için :
faxqclean
İstatistikleri göstermek için :
faxcron
 

Networkte Hylafax kullanımı

 

Sunucu yapılandırması

Ağ kullanımı için,http://www.hylafax.org/links.html da mevcut olan kaynakları seçtim.
Printfax ve Repond, şu sitelerde http://www.boerde.de/~horstf/:

Şu üç dosyayı yükleyin:

printfax.plscriptini /usr/bin/ ne kopyalayın ve hylafax le çalışıyormuş gibi uyarlayın:

### Format of commandline
#  $cmdlinefmt='mgetty';
  $cmdlinefmt='hylafax';

### The faxspoolprogram
###  for mgetty+sendfax:
#  $faxspool = '/usr/bin/faxspool';
###  for hylafax:
  $faxspool = '/usr/bin/sendfax';

### Additional faxspool args (e.g. header, coverpage)
###  empty:
  @faxspool_args = qw(-n);
###  for mgetty+sendfax with a special header:
#  @faxspool_args = qw( -h /usr/local/etc/mgetty+sendfax/faxheader.smb);
###  for hylafax with send email when job is done or requeued and use
###  a4 sized paper:
#  @faxspool_args = qw(-D -R -s a4);


Not : printfax.pl script sürümünde değişiklikler olabileceğini düşünerek kontrol edin!

copy/paste kullanarak smb_conf.add modülünü /etc/smb.conf içine ekleyin:

 [Fax] comment = Fax Printer
 public = yes
 postscript = yes
 print command = ( /usr/bin/printfax.pl %I %s %U %m; rm %s ) &
 printable = yes
 writable = no
 path = /var/spool/samba

print komutusatırını özellikle windows2000 le kontrol edin

Samba şimdi yeniden başlatılmalı,

/etc/rc.d/init.d/smb restart
 

İstemcinin yapılandırılması

Burada tipik bir WINDOWS 95,98,NT,2000 için müşteri yapılandırması var... config.exe ve respond.exe dosyalarını içeren Respond.zip yükleyin:

Bundan sonra ağ oluşturulmuş bir yazıcı oluşturulmalıdır:

Bu yolun sonu, Wordpadi açın, herhangi bir yazı yazın ve fax sunucusuna yazdırın! Diyalog kutusu gözükecektir (eğer respond.exe yi başlattıysanız)fax numaranızı soracaktır, sadece numarayı girin ve Ok , faxınız fax sunucusuna gönderilecek hylafax

Doğru davranışı kontrol edebilmek için, sunucuya gidin ve faxstat -s yazın, faxınız orada olmalı.

Linux için tipik bir müşteri yapılandırması :

Hylafax sitesindeki mevcut yardımları kullanın!

 

Fax ile haberleşme

Fax ile haberleşme yasal olarak serverda StarOffice de yapılır.

Diğer taraftan, veritabanınız ağda herhangi bir yerde olabilir StarOffice(ODBC,JDBC,...)i kullanarak erişilir.spadmin yardımını kullanın ve telefax çıktısını yapılandırın: faxspool (PHONE) (TMP)

Dokümanın içinde faxlamak için num_tel_fax yerine bir veritabanı alan adı ile @@#num_tel_fax@@ koyun

StarOffice Yardımı (help) okuyun, herşey açıklanmıştır!

Bu yöntemin dezavantajı StarOffice i fax sunucusunda yüklemeniz gerekmesi :-( Ağda cevap kullanarak fax haberleşmesi doğrudan StarOffice ile değil çünkü her alıcı için bir fax numarası girilmek zorunda !
Şu anda bir alternatif çözüm araştırmaktayım.

 

Kaynaklar

http://www-phase.c-strasbourg.fr/inform/faxdoc/expose_fax/fonctionnement.html
http://www.hylafax.org

 

Yazardan notlar

Eğer bu dokümanı tamamlanmamış veya yanlışlarla dolu bulduysanız, lütfen contact@hacklinux.org e yazın. Ve eğer biraz boş zamanınız varsa, patentsiz dilekçeyi gödermeyi düşünün!

 

Bu yazı için görüş bildiriminde bulunabilirsiniz

Her yazı kendi görüş bildirim sayfasına sahiptir. Bu sayfaya yorumlarınızı yazabilir ve diğer okuyucuların yorumlarına bakabilirsiniz.
 talkback page 

Görselyöre sayfalarının bakımı, LinuxFocus Editörleri tarafından yapılmaktadır
© HackLinux, FDL
LinuxFocus.org

Burayı klikleyerek hataları rapor edebilir ya da yorumlarınızı LinuxFocus'a gönderebilirsiniz
Çeviri bilgisi:
fr -> -- HackLinux
fr -> en John Perr
en -> tr Gülşah Cebiroğlu

2001-03-17, generated by lfparser version 2.9